top of page

Det  Paliokastro, er et af antikkens bedst bevarede fæstningsværker i Det Ægæiske Hav. Muren er bygget ved øjenbrynet af den lave bakke over Mandraki, med store sokler af vulkansk sort sten, med et pseudobyggende trapezformet murværk på begge fronter. Indenfor er der fyld af råsten og latip. Dens gennemsnitlige bredde er 3,50-3,80 m.

I den internationale litteratur kendes indskriften, som er indgraveret på ydersiden, nord for porten. Inskriptionen angiver "LANDSBYENS PREFEKTURE FEM FØD FRA VÆGGEN", dvs. definerer bredden af den offentlige zone uden for befæstningen, der måtte forblive fri for enhver brug af defensive årsager. Indskriften er placeret kronologisk i tredje fjerdedel af det 4. årh. π.X. og er et vigtigt element i dateringen af væggen.

Murens overlevende længde i dens sydlige del er 230, mens den i den østlige del er 80 m. Den er forstærket af en række rektangulære tårne, hvoraf seks er bevaret på dens sydside og to mod øst. I murens sydøstlige hjørne dannes en C-formet udsparing, hvor murens eneste bevarede port er placeret, i en usynlig og læ position. For yderligere beskyttelse står murens hjørnetårn foran det. Porten, 2,10 m bred, er bevaret intakt og er dækket af aflange mursten, over 3 m lang.To opadgående trapper er meget velbevarede langs murens østlige del. Af disse er det sydligste opretholdt i 15 Trinhøjde, medens det andet i 40 M. Afstand er bevaret i 18 Trinhøjde. Lignende klatresamlinger er arrangeret på indersiden af den sydlige del af væggen. Af disse er det kun deres base, der overlever i dag.

Murens hjørnetårn, modsat porten, er 8,50 langt og 9 m bredt.De øvrige tårne har tilsvarende dimensioner, som synes at have været solide, altså fyldige i deres nederste del. Det femte tårn på sydsiden er præsenteret med forskelligt murværk, som synes at være en senere tilføjelse til et eksisterende tårn, der kan være styrtet sammen. Dette tårn er bygget med et isodommursystem og med indsættelse af træmursten med mellemrum mellem gaderne. Dette karakteristiske murværk, som kom fra Storgrækenland og ofte findes i befæstninger i Det Ægæiske Hav og Lilleasiens kyst,  daterer tårnet til slutningen af det 4. eller begyndelsen af det 3. årh. π.X. Muren omringede den antikke by Nisyros, som ikke er blevet udgravet. Ruinerne af en tidlig kristen basilika er bevaret inde i muren.

bottom of page