top of page

Det  Borgerservicecentre (KEP)  er statslige butikker, der blev etableret med dette navn i 2002, i første omgang i regionerne og de daværende præfekturer, for at reducere bureaukratiet og betjene borgerne hurtigere i forhold til deres transaktioner med offentligheden. KEP's rolle er at være de offentlige tjenesters kontaktpunkter med borgerne og at levere one-stop-tjenester.

I kommunens KEP kan borgeren:

 • at blive informeret og informeret om de handlinger, der er nødvendige for behandlingen af administrative sager.

 • at indgive ansøgninger om behandling af hans sager i Nisyros kommunes tjenester  og staten for alle sager med fælles afgørelser truffet af indenrigsministeren og den kompetente minister, alt efter tilfældet, bestemmer de procedurer, der vil blive gennemført gennem KEP.

Behandlingen af ansøgningerne varetages af KEP, som også modtager svaret og er ansvarlig for at meddele ansøgeren modtagelsen.

De mest almindelige procedurer, som borgeren kan udføre i KEP er:

 • Udstedelse af kopi af fødselsattest og civilstand

 • Udstedelse af en kopi af en straffeattest til almindelig eller retslig brug

 • Udstedelse af en kopi af fødselsattest og civilstand for Nisyros kommune (online)

 • Udstedelse af kopi af fødsels-, vielses- og dødsattest

 • Udstedelse af rejsedokument for handicappede med offentlig transport

 • Særlig sæsongodtgørelse i henhold til artikel 22 i lov 1836/89-OAED

 • Familieydelse - OAED

 • Udstedelse og modtagelse af kørekort

 • Udstedelse af type A militærstatuscertifikat (komplet)

 • Fornyelse af kørekort

 • Fjernelse af ejendomsforbehold til en personbil eller motorcykel

 • Udstedelse af certifikater af Retten i Første Instans

Borgerservicecenter  (Κ.Ε.Π)
 • Tlf.: 2242360520

bottom of page