top of page

 SKABELSEN AF NISYROS I JOMMOMENS METOPE

Ifølge græsk mytologi, under slaget om kæmperne, det vil sige slaget mellem guder og kæmper, skar Poseidon, der jagtede Giant Polyvotis i Det Ægæiske Hav, en del af øen Kos af med sin trefork og kastede den mod Polypokotis og kastede den. Denne del af Kos er Nisyros, og da den overvældede kæmpe bevæger sine skuldre og brøler, rystes Nisyros af jordskælv.

Repræsentationen af denne myte, skabelsen af Nisyros, findes i den 6. østlige metope af Parthenon og er udstillet i Akropolis-museet med en særlig beskrivelse af begivenheden.

bottom of page