top of page

DET  Den kommunale børnehave, som ligger i Mandraki, rummer 24 børn i alderen 2-4 år, indtil de bliver indskrevet i børnehaven. Børnehaven, der overvejende er et uddannelsessted og sikker bolig for førskolebørn, har til formål at:

  • At give en samlet førskoleuddannelse i henhold til de mest moderne videnskabelige data. At hjælpe børn med at udvikle sig omfattende, fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt.

  • Fjern så meget som muligt de forskelle, der kan opstå fra deres forældres kulturelle, økonomiske og uddannelsesmæssige niveau.

  • At tjene forældrene og samtidig gøre dem opmærksomme på spørgsmål om moderne pædagogik og psykologi.

Børnehave
bottom of page