top of page

Традиционно

музика на Нисирос

Диск "Life party and dance".  1 и 2

* Продукция на Нисирийската асоциация на Америка "O Gnomagoras" 1995 под председателството на Christofi Koronaiou

bottom of page