top of page

През дългата си история Нисирос е бил място с  интензивна духовност и религиозност. Доказателство, многобройните места за поклонение, за което свидетелстват останките от храмове, безбройните храмове от византийския и поствизантийския период, скромните църкви, които са пръснати в провинцията му.

Човек се учудва пред разнообразието и красотата на религиозното чувство, което се е изразявало на нашия остров през вековете с многобройните манастири, църкви, скитове и предмети на несравнимо религиозно изкуство (като византийски икони, агиографии, дърворезби и икони). , дърворезби и др.), които съставят мозайка с рядка красота. Тази красота се подчертава още повече от природния пейзаж на нашия остров, пълен с редувания и изненади.

Запознаването с религиозните паметници и свещените спомени на Нисирос, но и дълбокото чувство, което те предават, е свързано с търсенето на различен начин на живот, основан на автентичните традиционни ценности. Ето защо паметниците на това място не са просто музейни елементи или неодушевени преносители на информация. Напротив, той е силно присъствие в културната традиция на острова, депозит на душа, надежда и обновление, и следователно все още може да вдъхнови и даде различен смисъл на живота на посетителя на острова.

bottom of page