top of page

Последното вулканично изригване в Нисирос се случи преди няколко хиляди години и разбира се не е записано в исторически източници. Въпреки това Нисирос се характеризира като спящ активен вулкан и тази гледна точка се основава на три елемента:
Първият е сравнително скорошната възраст на последните вулканични изригвания. Последното магматично действие в района на Нисирос се е случило преди около 20 000 години, докато има някои индикации, че последното изригване на Стъклото вероятно е по-младо от 10 000 години.
Вторият елемент е, че процесите, които пораждат вулканична активност, потъването на африканската литосфера под Егейско море и големите разломи, продължават да бъдат активни явления в региона. Третият елемент е термичното състояние на района, основно информацията от дълбоките сондажи, извършени в Нисирос, с цел намиране на геотермален резервоар, способен да произвежда електроенергия. На дъното на първия дълбок кладенец, на 1700 метра под морското равнище, бяха установени температури близо до  500 градуса по Целзий, което налага да се предположи съществуването на разтопена скала на малка дълбочина, между  3 и 5 километра.

Картината по-долу схематично изобразява резултатите от геоложки, вулканични и геотермални изследвания в Нисирос, представляващи участък от земната кора. Тук се намират по-старите невулканични скали, вулканичната сграда с депресията на калдерата, както и израстъците на по-стари и нови магматични камери. Горният от двата топли хоризонта геотермален флуид, идентифициран чрез дълбоко сондиране, е източник на енергия за всички прояви на гореща повърхност в Нисирос. Той доставя горещите извори и изтичането на горещи газове, изпаренията на острова.

Най-интензивното и зрелищно горещо събитие в Нисирос е атмосферната активност в района на Рамос и особено в кратера Стефанос и района на Лофос. Газовете, отделяни от стотици точки в района, имат максимална температура от 100,1 градуса по Целзий. Почвата в областта на изпаренията има същата температура. Газовете се състоят главно от водна пара (94% по обем) и въглероден диоксид (5%). Освобождават се по-малко от 0,5% сероводород, азот и метан. Красиви серни кристали се отлагат в устието на дупките, където излизат газовете, докато водната пара, която се втечнява, напоява околната почва с разредена сярна киселина, поради разтварянето на сероводород в парата. Поради тази причина тъканите, които влизат в контакт със земята, се разрушават за минимално време. Характерната миризма на "клетката за яйца" в района се дължи и на наличието на сероводород, който дори в безкрайно малки концентрации се усеща от обонянието.

Извън района на Рамос отделянето на горещи газове (водна пара) се случва на няколко места, главно по големите активни разломи на острова. Най-известните от южната страна са на ръба на калдерата и в района на Пирия. В северната част те са разположени в основата на скалата на калдерата, на върха на купола Нифиос и на входа на село Емпорио. Температурата на водната пара във всички тези точки варира между  36 и 40 градуса.

източник: igme.nisyros.gr

bottom of page