top of page

Фолклорният музей на Нисирос се намира в Мандраки. Помещава се в  двуетажно имение от 18 век  неговото дарение  Коста и Елени Сакелариди, който е възстановен от Общината. Пространствата са проектирани така, че да включват стаите на традиционна нисирийска къща, като кухнята, фурната, спалнята и т.н.

В музея са изложени произведения на народното изкуство, предимно утилитарни, предмети, използвани в миналото от нисирийците в ежедневните си дейности като плугове, коси, лодки, ръчни мелници, делви и др. В същото време се представя характерен снимков материал и различни спомени от миналото. Също така в музея ще видите стари шевици и текстил, документи, книги, сандъци и различни занаяти.

Интересни в спалнята, т.нар  единично, тоест традиционното легло, на което някога е лежало цялото семейство Нисирийци, като в същото време включва две складови помещения, мазето и главани, където са съхранявали дрехи, чаршафи и различни други вещи.

bottom of page