top of page

De  Medborgarservicecenter (KEP)  är statliga butiker som etablerades med detta namn 2002, till en början i regionerna och dåvarande prefekturerna, för att minska byråkratin och betjäna medborgarna snabbare när det gäller deras transaktioner med allmänheten. KEP:s roll är att vara de offentliga tjänsternas kontaktpunkter med medborgarna och tillhandahålla one-stop-tjänster.

I kommunens KEP kan medborgaren:

 • att vara informerad och informerad om de åtgärder som krävs för handläggningen av förvaltningsärenden.

 • att lämna in ansökningar om handläggning av hans ärenden av Nisyros kommuns tjänster  och staten för alla ärenden med gemensamma beslut av inrikesministern och den behöriga ministern, i förekommande fall, bestämmer de förfaranden som ska genomföras genom KEP.

Hanteringen av ansökningarna sköts av KEP som också får svaret och ansvarar för att anmälan meddelas till sökanden.

De vanligaste procedurerna som medborgaren kan utföra i KEP är:

 • Utfärdande av en kopia av födelsebevis och civilstånd

 • Utfärdande av en kopia av ett brottsregister för allmänt eller rättsligt bruk

 • Utfärdande av en kopia av födelseattest och civilstånd för Nisyros kommun (online)

 • Utfärdande av kopia av födelse-, vigsel- och dödsattest

 • Utfärdande av resehandling för funktionshindrade med kollektivtrafik

 • Särskilt säsongstillägg enligt artikel 22 i lag 1836/89-OAED

 • Familjebidrag - OAED

 • Utfärdande och mottagande av körkort

 • Utfärdande av militärstatusintyg av typ A (komplett)

 • Förnyelse av körkort

 • Borttagande av äganderätten till en personbil eller motorcykel

 • Utfärdande av certifikat av förstainstansrätten

Medborgarservicecenter  (Κ.Ε.Π)
 • Tel: 2242360520

bottom of page