top of page

 SKAPELSEN AV NISYROS I JUNGRUNS METOP

Enligt grekisk mytologi, under slaget om jättarna, det vill säga slaget mellan gudarna och jättarna, skar Poseidon, som jagade jätten Polyvotis i Egeiska havet, av en del av ön Kos med sin treudd, kastade den mot Polypokotis och kastade den. Den här delen av Kos är Nisyros och när den överväldigade jätten rör på sina axlar och vrålar skakas Nisyros av jordbävningar.

Representationen av denna myt, skapandet av Nisyros, finns i Parthenons sjätte östra metop och är utställd i Akropolismuseet, med en speciell beskrivning av händelsen.

bottom of page