top of page

Under hela sin långa historia har Nisyros varit en plats med  intensiv andlighet och religiositet. Bevis, de många platserna för tillbedjan, vilket bevisas av resterna av tempel, de otaliga templen från den bysantinska och postbysantinska perioden, de ödmjuka kyrkorna som är utspridda på landsbygden.

Man blir förvånad inför mångfalden och skönheten i den religiösa känsla som uttrycktes på vår ö genom århundradena med de många klostren, kyrkorna, eremitagen och föremålen av oöverträffad religiös konst (som bysantinska ikoner, hagiografier, träsniderier, träsniderier, etc.), som komponerar en mosaik av sällsynt skönhet. Denna skönhet betonas ännu mer av det naturliga landskapet på vår ö, fullt av växlingar och överraskningar.

Bekantskapen med de religiösa monumenten och de heliga minnena av Nisyros, men också den djupa känslan som de förmedlar, hänger samman med sökandet efter ett annat sätt att leva, baserat på de autentiska traditionella värderingarna. Det är därför som monumenten på denna plats inte bara är museielement eller livlösa sändare av information. Det är tvärtom en stark närvaro i öns kulturtradition, en fyndighet av själ, hopp och förnyelse, och kan därför idag inspirera och ge en annan mening med livet till öns besökare.

bottom of page