top of page

BUS SCHEDULE

MONDAY-FRIDAY / MONDAY– FRIDAY

 

08:00 MANDRAKI-PALOI-EMPOREIOS-NIKEA (RETURN)

ΜΑΝΔRAKI-PALI-EMPORIOS-NIKIA (RETURN)

 

 

13:00 MANDRAKI-PALOI-EMPOREIOS-NIKEA (RETURN)

ΜΑΝΔRAKI-PALI-EMPORIOS-NIKIA (RETURN)

bottom of page