Η  Νίσυρος βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο (γεωγραφικό πλάτος 36° 35′ βόρεια, γεωγραφικό μήκος 27° 10′ ανατολικά) και ανήκει στα Δωδεκάνησα. Έχει έκταση 41,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα και η ψηλότερη κορφή αγγίζει τα 698 μέτρα. Περιτριγυρίζεται από άλλα τέσσερα νησάκια, την Περγούσα, την Παχειά, τη Στρογγυλή και το Γυαλί, το οποίο είναι και το μεγαλύτερο. Το σχήμα της Νισύρου μοιάζει με αυτό ενός κόλουρου κώνου, με διάμετρο βάσης 8 χιλιόμετρα. Στο κέντρο του νησιού δεσπόζει μια ευδιάκριτη κυκλική εκρηξιγενής χοάνη, η Καλδέρα της Νισύρου: η διάμετρός της είναι περίπου 4 χιλιόμετρα, το χείλος της κυμαίνεται σε υψόμετρο μεταξύ 250 και 600 μέτρων, ενώ ο πυθμένας της βρίσκεται στα 100 μέτρα πάνω από τη στάθμη της Θάλασσας. Το δυτικό-βορειοδυτικό τμήμα αυτής της χοάνης καταλαμβάνουν οι λόφοι του Μποριάτικον, Νίφιου, Προφήτη Ηλία και Τραπεζίνας. Παρά το έντονο ανάγλυφο και τις γοργές διακυμάνσεις του, η πρόσβαση είναι δυνατή σχεδόν σε κάθε περιοχή τον νησιού. Εκτός από ένα ικανοποιητικό δίκτυο αμαξιτών δρόμων, υπάρχουν δεκάδες μονοπάτια που οδηγούν σε κάθε γωνιά τον νησιού. Ακόμη και όταν τα μονοπάτια δεν είναι ευδιάκριτα, η προσπέλαση είναι δυνατή μέσα από τις «τάβλες», δηλαδή τις αναβαθμίδες που σκεπάζουν σχεδόν όλο το νησί, κληρονομιά της εντατικής αγροτικής καλλιέργειας των προηγούμενων αιώνων, η οποία διήρκησε ως τις αρχές του 200ύ αιώνα. Το μεγάλο πλήθος των δέντρων είναι ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Νισύρου, που την καθιστά ως το μοναδικό «πράσινο» ενεργό ηφαίστειο τον Αιγαίου.

Η ονομασία τον νησιού δεν έχει εξακριβωθεί ιστορικά. Μερικές από τις εκδοχές που επικράτησαν κατά καιρούς είναι:

  • εξαιτίας της άφθονης ελαφρόπετρας (κίσσηρης), με αλλαγή του πρώτου γράμματος από «κ» σε «ν», όπως υποστηρίζει ο Πύρρος ο Θεσσαλός,

  • σύνθετη λέξη από τις λέξεις «νέω» (κολυμπώ) και «σύρω», σύμφωνα με τον Πλίνιο,

  • τοπωνύμιο δοσμένο από την εποχή τον αιγαιακού πολιτισμού (πολλά χρόνια πριν υπό την παρουσία των Φοινίκων στο Αιγαίο), που έχουν καταλήξεις σε -υρος ή -ιρος και

  • σύνθετη λέξη από τις λέξεις «νέα» και «Σύρος» ( είναι γνωστό ότι οι προϊστορικοί Κάρες και Κρήτες κατοίκησαν τη Σύρο και τη Νίσυρο).

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram