top of page

Заместник-кмет по устройствени проекти на населени места Никея и Емпорио-Палос, общинска собственост, първичен сектор и гражданска защита

Заместник-кмет на строителната площадка, Надзор на екологични проекти - почистване, водоснабдяване, канализация, превозни средства и зеленина

Заместник-кметове
Заместник-кметове

Градският съвет

 

Председател на Общинския съвет: Ирини Каруцу

Заместник-председател на Общинския съвет: Хараламбос Диакомихалис

Заместник-кмет: Евангелос Тасиулас

Заместник-кмет: Димитриос Хасапладакис

Заместник-кмет: Василиос Пачос

членове

Йоанис Триантафилу

Димитра Кафецидаки

Димитриос Кецес

Панайотис Джанакис-Мартин

Емануел Караконстантинос

Джордж Фугиаксис

Джордж Торизис

Анна Кациматиду

ΠΕΚΑΝ    ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ                               ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΚΑΝ    ΚΑΡΟΥΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΕΚΑΝ    ΤΟΡΙΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΚΑΝ     ΚΟΥΜΠΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΚΑΝ     ΠΑΧΟΥ  ΕΙΡΗΝΗ                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΚΑΝ     ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                             ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΚΑΝ     ΚΑΦΕΤΖΗΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ                           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣYMBOYΛΙΟΥ

ΠΕΚΑΝ     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ  ΓΙΑΝΝΗΣ                         ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣYMBOYΛΙΟΥ

ΠΕΚΑΝ     ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                                   ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣYMBOYΛΙΟΥ

ΕΝΙΕΑ      ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ-ΜΑΡΤΙΝ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣYMBOYΛΙΟΥ

ΕΝΙΕΑ      ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                                  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΙΕΑ      ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣYMBOYΛΙΟΥ

ΕΝΙΕΑ      ΚΑΤΣΙΜΑΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ                                    ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣYMBOYΛΙΟΥ

ΕΝΙΕΑ      ΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                 ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣYMBOYΛΙΟΥ

Заместник-кмет по устройствени проекти на населени места Никея и Емпорио-Палос, общинска собственост, първичен сектор и гражданска защита

Заместник-кмет на строителната площадка, Надзор на екологични проекти - почистване, водоснабдяване, канализация, превозни средства и зеленина

Заместник-кмет на строителната площадка, Надзор на екологични проекти - почистване, водоснабдяване, канализация, превозни средства и зеленина

Заместник-кмет на строителната площадка, Надзор на екологични проекти - почистване, водоснабдяване, канализация, превозни средства и зеленина

Заместник-кметове

Заместник-кмет по устройствени проекти на населени места Никея и Емпорио-Палос, общинска собственост, първичен сектор и гражданска защита

Заместник-кмет по устройствени проекти на населени места Никея и Емпорио-Палос, общинска собственост, първичен сектор и гражданска защита

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ              ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ            ΚΑΦΕΤΖΗΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ           ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ            ΚΟΥΜΠΑΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ                ΤΟΡΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ                 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ        ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                                 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ              ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ              ΚΥΠΡΑΙΟΣ   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ              ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ                ΑΜΑΡΙΩΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠ. ΜΕΛΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ                ΜΑΡΤΙΝ - ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

bottom of page