top of page

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νισύρου της 21ης Φεβρουαρίου, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2023 που πρότεινε η Δημοτική αρχή.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος αναφέροντας μεταξύ άλλων: Χαρακτήρισε το Τεχνικό Πρόγραμμα, ως το μεγαλύτερο που έχει συνταχθεί στο Δήμο της Νισύρου. Σήμερα εκτελούνται ή είναι δρομολογημένα να εκτελεστούν όλα τα μεγάλα έργα που αφορούν τις υποδομές του νησιού. Παραλάβαμε ένα δήμο χρεωμένο χωρίς κανένα έργο υποδομών στο δρόμο προς εκτέλεση και σήμερα έχουμε ένα Δήμο οικονομικά ισχυρό, με όλα τα έργα υποδομών δρομολογημένα και μια κοινωνία σε υψηλή ευμάρεια. Πως έγινε αυτό; Απλά, επήλθε κάθαρση των κακώς κείμενων, έχουν προσληφθεί μηχανικοί, έχουμε αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα εργαλεία για προσλήψεις προσωπικού, και εκεί που στο παρελθόν υπήρχε πλήρης απραξία, σήμερα αξιολογούνται όλες οι προτάσεις έργων ανάπτυξης και προχωρούμε σε μελέτες, στην ωρίμανση τους και την τελική  υλοποίηση προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος των πολιτών.

«Έχουμε εντάξει μέχρι τώρα, έργα ύψους 10 περίπου εκατ. ευρώ, ποσό ρεκόρ στην ιστορία του Δήμου της Νισύρου», είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος, και « περιμένουμε και εντάξεις και άλλων έργων, ύψους 10  εκατ. ευρώ. Όπου υπάρχουν προσκλήσεις για χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία, είμαστε εκεί. Δουλεύουμε γρήγορα, συνεργαζόμαστε με πολλούς φορείς και φτιάχνουμε προτάσεις και άμεσα καταθέτουμε αιτήσεις για συμμετοχή».

 

Το τεχνικό πρόγραμμα ρου 2023 αγγίζει τα 11 εκ. ευρώ. Είναι ενταγμένα τα έργα του Βιολογικού καθαρισμού, της Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μανδρακίου και Πάλων και το έργο της ύδρευσης Εμπορειού και Νικειών που βρίσκεται στο σημείο ολοκλήρωσης. Αυτά τα έργα, μαζί με το έργο ανακαίνισης των Ιαματικών Λουτρών που βρίσκεται στο ξεκίνημα, με πόρους από τη δωρεά του Νίκου Ανδριώτη, και το λιμάνι που η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, αποτελούν ένα μεγάλο όνειρο όλων των Νισύριων.

 

Όλα αυτά τα έργα όπως και τα μικρότερα έργα προσπαθούμε να τα υλοποιήσουμε σε μια συγκυρία που η κοινωνία μας τα τελευταία δυόμισι χρόνια βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις μη προβλέψιμες. Η κρίση της επιδημίας, η ενεργειακή κρίση, και η πληθωριστική κρίση που μας επηρεάζουν άμεσα σε όλα τα επίπεδα. Πέραν του υγειονομικού προβλήματος οδηγούμαστε  στην αύξηση κόστους υλικών και ενέργειας που ανατρέπουν τον προγραμματισμό.  Παρόλες τις δυσκολίες ως Δημοτική Αρχή καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια σε ΄όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων μας με σχέδιο, με πρόγραμμα, πολλή δουλειά και κυρίως με μεράκι. Όπως έχει διαπιστωθεί και όπως έχω αναφέρει πολλές φορές, έχουμε αυξήσει τους πόρους του Δήμου μας και τους χρησιμοποιούμε στο μέγιστο δυνατόν, ταυτόχρονα εξαντλούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για να υλοποιήσουμε αυτά για τα οποία δεσμευθήκαμε προεκλογικά, αυτά που εγώ και όλοι οι συνεργάτες μου έχουμε ονειρευτεί. Αυτά που έχει ανάγκη η Νίσυρος».

Ενδεικτικά τα έργα που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα του 2023 είναι:

1. Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Μανδρακίου και Πάλλων και αγωγοί μεταφοράς από αφαλάτωση προς Μανδράκι και Πάλους, 1.167.338,71 € (Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Υπουργείο Εσωτερικών)

2. Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Νισύρου με τα συνοδά έργα αυτής, στη θέση ''ΛΙΝΟΥΡΑ'' του Μανδρακίου, Δήμου Νισύρου, 2.183.033,81 € (Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Υπουργείο Εσωτερικών)

3. Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Πάλλων και Μανδρακίου, αγωγός μεταφοράς λυμάτων Πάλοι-ΕΕΛ, 2.061.845,21 € (Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Υπουργείο Εσωτερικών)

4. Ύδρευση οικισμών Εμπορειού και Νικειών του Δ. Νισύρου, Συνεχιζόμενο έργο προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ με υπόλοιπο  147.866,82 € (Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι,  Υπουργείο Εσωτερικών)

5. Προμήθεια νέας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας παραγωγής 600 m3/ημέρα πόσιμου νερού και αναβάθμιση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Δήμο Νισύρου (Κ.Α.Ε. 1322.13),     520.800,00 € (Χρηματοδότηση από τη ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,  Υπουργείο Ναυτιλίας)

7. Κατασκευή αγωγού διάθεσης άλμης μονάδων αφαλάτωσης Δήμου Νισύρου, 213.220,81 € (Χρηματοδότηση από τη ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,  Υπουργείο Ναυτιλίας)

8. Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης φθορών οδικού δικτύου και υποδομών της δημοτικής οδού Πάλλοι - Λυές του Δ. Νισύρου, που προκλήθηκαν από τις θεομηνίες της 25/01/2021,  300.000,00 € (Το έργο αυτό έχει προταθεί για χρηματοδότηση)

9. Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση αθλητικών χώρων του δημοτικού γηπέδου στο Μανδρακίου Νισύρου, κόστος  100.000,00 €

10. Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Νισύρου, 100.000,00 €

11. Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νισύρου, Συνεχιζόμενη προμήθεια, 201.996,00 €

12. Αντικατάσταση στέγης και επισκευή κτιρίου κοινότητας Εμπορειού της Νισύρου, 117.266,80 €

13. Αποκατάσταση της οικίας Σαρρή στις Λίμνες και μετατροπή της σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό στο Μανδράκι Δήμου Νισύρου, Αρχικό προ υπολογιζόμενο κόστος 148.800,00 €

14. Έργο αισθητικής αναβάθμισης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή Μανδρακίου και Πάλων. Αρχικό προ υπολογιζόμενο κόστος, 150.000,00 €

15. Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στον Οξό της Ι.Μ. Παναγία Σπηλιανής, Αρχικό προ υπολογιζόμενο κόστος, 100.000,00 €

16. Κατασκευή κεραμοσκεπής στο Δημοτικό Σχολείο Μανδρακίου Νισύρου, κόστος 60.000,00 €

17. Μνημείο αποδήμων Νισυρίων στην είσοδο του λιμένα στο Μανδράκι της Νισύρου, 30.000,00 €

18. Κατασκευή ξύλινου παραλιακού πεζόδρομου από Ιαματικά Λουτρά έως Πάλους, Αρχικό προ υπολογιζόμενο κόστος 100.000,00 €

19. Πλακόστρωση δρόμου στα Νικειά από είσοδο έως πλατεία,  136.426,44 €

20. Κατασκευή χώρου στάθμευσης στον Εμπορειό, 109.200,00 €

21. Καινοτόμα μονάδα κάλυψης ενεργειακών αναγκών αφαλάτωσης με "Ολοκληρωμένο Σύστημα Φωτοβολταϊκών -Αφαλάτωσης" (ΟΣΦΑ) με δυνατότητες επίτευξης ενεργειακής αυτονομίας,  250.000,00 €

22. Προμήθεια μεταφορικών μέσων, 92.200,00 € ( έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αγοράς καινούργιου απορριμματοφόρου αξίας 150,000 ευρώ χρηματοδοτούμενο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ, και καινούργιου λεωφορείου αξίας 95,000 ευρώ).

Καθώς επίσης και διάφορα άλλα νέα έργα όπως, Συντήρηση επισκευή κτιρίου "ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΕΝΑΣ", Αποκατάσταση των κατολισθήσεων, η αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή των Πάλων, η συντήρηση του Καρβαΐνειου Σχολείου Πάλων, Mobile app Δίκτυο Γεωδιαδρομών - πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων σε σημεία του Δήμου Νισύρου, και πολλά άλλα. Κλείνουμε όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και προχωρούμε.

 

Στα έργα συμπεριλαμβάνονται και οι προγραμματικές συμβάσεις όπως:

1. Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠΕΘΑ για το έργο "Επισκευή - οδόστρωση δημοτικής οδού από περιοχή Κυρά έως Λυές, κόστος  197.836,50 €

2. Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠΕΘΑ για το έργο "Επισκευή - οδόστρωση δημοτικής οδού Πλάγια -Ηφαίστειο  Δήμου Νισύρου, κόστος  197.836,50 € .

3. Προγραμματική Σύμβαση με το ΠA.Δ.Α. με θέμα «Εξειδικευμένη Πιλοτική Ερευνητική Εφαρμογή Μικρών Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για Εκπαίδευση Μαθητών και Εκπαιδευτικών καθώς και για Ενημέρωση Ευαισθητοποίηση των Πολιτών του Δήμου Νισύρου ,κόστος  74.400,00 € . Και πολλές άλλες.

 

Ο Δήμος μας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με όλα τα υπουργεία και οργανισμούς, με την αναπτυξιακή εταιρία ΚΩΑΝ και όλους τους φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισμό των Δήμων, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην ανάπτυξη της Νισύρου.

38 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comentarios


bottom of page