Χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατάθεσης προσφοράς ενδιαφέροντος.

Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατάθεσης προσφορές ενδιαφέροντος.

Σχετ. (Ι): Η με αρ. 5881/11.09.2021 Διακήρυξης Δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6ΗΓΝΩΚΜ-ΛΙ3) για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικοπέδου) στην περιοχή «Αγία Κυριακή», στον οικισμό του Εμπορειού του Δήμου Νισύρου.


Η ημερομηνία προθεσμίας για την κατάθεση των προσφορών ενδιαφέροντος του σχετ (Ι) παρατείνεται μέχρι την 04.10.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.


Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Νισύρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2242360518, κα Σαμαρά Μ.Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών
.docx
Download DOCX • 27KB


5 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους του Δήμου Νισύρου ότι αύριο Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί βολή ΠΒ στη θαλάσσια περιοχή ΒΔ Ν. Νισύρου από την Διεύθυνση Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Νισύρου.

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr