Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 5962/5-02-2021 απόφασης Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου

με θέμα " Ανάρτηση του δασικού χάρτη των περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης

Δασών Δωδεκανήσου σύμφωνα με τον ενσωματωμένο Πίνακα Δήμων, των Περιφερειακών

Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύμνου και Καρπάθου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά

του περιεχομένου του"ΨΨΓ2ΟΡ1Ι-Ζ10
.pdf
Download PDF • 766KB


49 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς (του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργ

Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς (του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr