ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΣ

Ο Δήμος Νισύρου θα συμμετάσχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο που τιτλοφορείται ως “IntegrAted SolutioNs for the DecarbOnization and Smartification of Islands” και με ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ IANOS, με κύριο αντικείμενο έρευνας και τεχνολογικής εφαρμογής, την ανάπτυξη, διαστασιολόγηση και λειτουργία έξυπνων ενεργειακών συστημάτων που στοχεύουν στις μηδενικές εκπομπές άνθρακα και την πιο βιώσιμη διαχείριση παραγωγής και διανομής ενεργειακής ισχύος σε νησιωτικές περιοχές.

Ο ρόλος του Δήμου Νισύρου είναι να συμμετάσχει σε διάφορες δράσεις του προγράμματος  με κύριο στόχο να εκπονήσει μελέτες σκοπιμότητας για διάφορες από τις τεχνολογίες χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος που πρόκειται να εφαρμοστούν στα Νησιά Φάρους (Lighthouse) και τα νησιά Ακολούθους (Followers). Τα νησιά Φάροι είναι οι Αζόρες (νησί Terceira) από Πορτογαλία και το Ameland από Ολλανδία, ενώ τα Νησιά Ακόλουθοι (Followers of Fellows) είναι η Lampendusa από Ιταλία, τα Bora-Bora από τη Γαλλική Πολυνησία, και η Νίσυρος από Ελλάδα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Π/Υ) για το Δήμο Νισύρου είναι 95750.0 €, ενώ στην εκπόνηση μελετών θα παράσχει υποστήριξη και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που λειτουργεί ως Συντονιστής του έργου σε Τεχνικό Επίπεδο. Ο Δήμος μας έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΕΤΑ το 2019.

Ο επι μέρους Π/Υ διαρθρώνεται για το Δήμο Νισύρου ως εξής: Π/Υ Προσωπικού: 48228.0 € , Π/Υ Άλλων Άμεσων Δαπανών: 27000.0 € , Π/Υ Έμμεσων Δαπανών: 18807.0 €.

Ο συνολικός Π/Υ είναι 100% χρηματοδοτούμενος από την ΕΕ.

0 views

Recent Posts

See All

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΜΟΡΟΥ ΤΟΥ «ΖΩΣΙΜΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικόπεδο με κτίριο) στον οικισμό Μανδρά

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram