Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβολαίου

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση στις 19.12.2020 μεταξύ 15:00-20:00 για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση υποβολής  αίτησης  χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤΟ2 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», για το έργο της αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης Μανδρακίου και Πάλων και του αγωγού Πάλων-Βιολογικός Καθαρισμός.

2) Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤΟ1 «Υποδομές Ύδρευσης» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», για το έργο της αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης του Μανδρακίου και Πάλων και τους αγωγούς μεταφοράς Αφαλάτωση-Μανδράκι και Αφαλάτωση-Πάλοι

3) Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΟ7 «Αξιοποίηση Κτιριακού Αποθέματος των Δήμων» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», για το έργο της επισκευής των κτιρίων των Ιαματικών Λουτρών Μανδρακίου Νισύρου.

4) Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤΟ3 «Παρεμβάσεις και δράσεις διαχείρισης ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» για το έργο χρήσης ΑΠΕ στην αφαλάτωση.

5) Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤΟ5 «Ανάπτυξη Υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιϊα» για το έργο ασφαλτόστρωσης και επισκευής των δρόμων Λυών και Αβλακιού.

6) Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Ολόκληρη η πρόσκληση εδώ.

1 view0 comments

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram