Πρόσκληση καταλόγου απευθείας ανάθεσης 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα µε το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω: Εμβαδόν κύριων χώρων: 122,85τ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου για σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων

Ο  Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση από 30 τ.μ. έως 40 τ.μ. και να βρίσκεται

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram