Πρόσκληση καταλόγου απευθείας ανάθεσης 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα µε το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram