Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου.


Ο Δήμος Νισύρου που εδρεύει στη Νίσυρο, οδός Μανδράκι , Τ.Κ. 85303, ύστερα από την υπ’ αριθ. 99/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΔΟΩΚΜ-07Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.


Ανακοινώνει


ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για διάστημα διάρκειας τριάντα ενός (31) μηνών για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «IANOS», & «PRISMI PLUS» στο πλαίσιο των Προγραμμάτων HORIZON 2020 & INTERREG EUROPE αντίστοιχα


περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΠΕ
.pdf
Download PDF • 532KB

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΠΕ Ψ6ΦΠΩΚΜ-1Χ7
.pdf
Download PDF • 643KB78 views0 comments

Recent Posts

See All

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στην Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ», εταιρεία που στους σκοπούς της είναι η προαγωγή της Υγείας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης των κατοίκων της Δωδεκανήσου, χρηματοδοτεί ιατρικές αποστολέ

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram