ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ καταλόγου απευθείας ανάθεσης έτους 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έτους 2020

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών /παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα µε το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016.

  1. Πρόσκληση καταλόγου απ’ευθείας ανάθεσης 2020

  2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2020

  3. Υπεύθυνη δήλωση 2020

Recent Posts

See All

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΜΟΡΟΥ ΤΟΥ «ΖΩΣΙΜΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικόπεδο με κτίριο) στον οικισμό Μανδρά

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram