ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 600 m3/d ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ»


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ


Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 600 m3/d ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται σε 520.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 420.000,00 € και ΦΠΑ : 100.800,00 €.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΣ
.zip
Download ZIP • 3.06MB

15 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο

Ο Δήμαρχος Νισύρου έχει την τιμή και την χαρά να σας προσκαλέσει στην 6η Νισύρικη Αμφικτυονία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 7.30 μ.μ. στον προαύλειο χώρο του Δημοτικού

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr