ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ – ΑΔΑ: ΨΛΩ77ΛΞ-6ΞΣ


Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΝΔΡΑΚΙ – ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ"με συνολικό προϋπολογισμό 2.185.483,87 Ευρώ (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Σύντομη Περιγραφή: Το υπό δημοπράτηση έργο, αφορά στην κατασκευή συστήματος βιολογικήςεπεξεργασίας και καθαρισμού αστικών λυμάτων, των έργων προσαγωγής και διάθεσης, και τον αγωγόμεταφοράς λυμάτων από το Μανδράκι έως την ΕΕΛ.

Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα οχτώ (18) μήνες από την

ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-08-2021-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ
.
Download • 106KB

110 views0 comments

Recent Posts

See All

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στην Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ», εταιρεία που στους σκοπούς της είναι η προαγωγή της Υγείας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης των κατοίκων της Δωδεκανήσου, χρηματοδοτεί ιατρικές αποστολέ

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram