Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥ

Ο Δήμος Νισύρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΝΙΣΥΡΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό 143.000,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Για να διαβάσετε την περίληψη του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

0 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr