Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικοπέδου) στον Εμπορειό του Δήμου Νισύρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση ενός υπέργειου αντλιοστασίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Έργα ύδρευσης των οικισμών Εμπορειού και Νικειών Νισύρου», το οποίο εκτελείται στην περιοχή.

Το ακίνητο θα πρέπει να έχει πρόσοψη επί της επαρχιακής οδού Μανδρακίου-Νικειών, πλησίον της διασταύρωσης του οικισμού Εμπορείου Νισύρου και συγκεκριμένα στην περιοχή «Αγία Κυριακή».

Επιπλέον, το εν λόγω οικόπεδο θα πρέπει να είναι αδόμητο και να καταλαμβάνει έκταση έως 800 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, μέχρι Πέμπτη 23/09/2021.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και στη συνέχεια παραδίδονται στην επιτροπή, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου Νισύρου, αρμόδια υπάλληλος κα. Μαργαρίτα Σαμαρά, Διεύθυνση: Μανδράκι Νισύρου Τ.Κ. 85303, τηλέφωνα 2242360518.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

8ο - Περιληψη
.doc
Download DOC • 38KB

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6ΗΓΝΩΚΜ-ΛΙ3
.pdf
Download PDF • 934KB

68 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους του Δήμου Νισύρου ότι αύριο Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί βολή ΠΒ στη θαλάσσια περιοχή ΒΔ Ν. Νισύρου από την Διεύθυνση Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Νισύρου.

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr