top of page

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Η 5η Ιουνίου έχει οριστεί Παγκόσμια ημέρα του Περιβάλλοντος απο από την γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) το 1972, και γιορτάζεται κάθε χρόνο.

Για το έτος 2021 το θέμα της Ημέρας Περιβάλλοντος αφορά στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων «Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση» (“Reimagine. Recreate. Restore”).

Η φετεινή μέρα συμπίπτει με την σταδιακή έξοδο της ανθρωπότητας από τη μεγαλύτερη κρίση υγείας από την πανδημία του κορονοϊού, με εκατομμύρια θύματα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γής. Με την έξοδο από την υγειονομική κρίση το βλέμμα μας πρέπει να στραφεί στο άλλο μεγάλο φάντασμα που πλανιέται πάνω από τον κόσμο, το φάντασμα της κλιματικής αλλαγής.

Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν υπαρξιακή απειλή για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου που δημιουργείται στην ατμόσφαιρα με την απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα από τις ανθρώπινες δρασηριότητες, κυρίως με τη χρήση στερεών καυσίμων, οδηγούν στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας που έχει ως συνέπεια τις αλλαγές σε κλιματολογικές συνθήκες. Επειδή ακριβώς απειλείται η ύπαρξη της ανθρώπινης ζωής στον πλανήτη μας, αποτελεί πρωταρχικό καθήκον όλων μας να συμβάλουμε στην αποτροπή αυτού του φαινομένου.

Ενώ η κλιματική αλλαγή μπορεί να θεωρείται «πολύ μεγάλο» θέμα για να αντιμετωπιστεί τοπικά, η πραγματικότητα είναι ότι πολλά μπορούν να γίνουν από τις τοπικές κοινότητες για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με το κλίμα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικές κοινότητες, είναι σε μοναδική θέση να αντιμετωπίσουν τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική διακυβέρνηση με παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας που θα συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών σε ατομικό και κοινοτικό επίπεδο για τη δημιουργία μιας κοινότητας που ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τη ζωή των επόμενων γενεών. Μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο βοηθώντας τους Δήμους να μειώσουν τις εκπομπές και να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος.

Η εφαρμογή πολιτικών σε τοπικό επίπεδο που θα οδηγήσουν στην ολοκληρωτική ανακύκλωση με μηδενικά μη διαχερίσιμα απόβλητα, οι παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και στον δημοτικό φωτισμό, οι παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές και τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, οι παρεμβάσεις στην κατανάλωση και διαχείριση υλικών και η μετατροπή των ενεργειακών συστημάτων των Δήμων σε συστήματα μηδενικών ρύπων με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θα συμβάλουν τα μέγιστα στην επίτευξη του στόχου της αποτροπής της αλλαγής του κλιματος στον πλανήτη μας.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε να αφυπνιστούμε και να δράσουμε άμεσα. Να αλλάξουμε συμπεριφορά, να κάνουμε την ανακύκλωση μέρος της καθημερινότητας, να στραφούμε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να ληφθούν θετικές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι δεν είμαστε ιδιοκτήτες του πλανήτη μας αλλά αποτελούμε μέρος του φυσικού του πλούτου, ότι εξαρτώμαστε εμείς και οι επόμενες γενεές από την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, του νερού που πίνουμε και την θερμοκρασία του πλανήτη στον οποίο κατοικούμε για το διάστημα της ζωής μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, με γνώμονα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και σε όλους τους τομείς της οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια νέα, πιο φιλόδοξη στρατηγική για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος που συμπεριλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία. Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει την ΕυρωπαΊκή Ένωση σε μια σύγχρονη, οικονομικά αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία, στοχεύει στο μηδενισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, αποσυνδέει την οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση πόρων και έχει στόχο τη συμμετοχή σε αυτούς τους στόχους όλων των κοινοτήτων της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει ένα σχέδιο δράσης ενίσχυση της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων μεταβαίνοντας σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία, αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και μείωση της ρύπανσης.

Η ΚΕΔΕ και ο κάθε Δήμος της πατρίδας μας μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση

34 Προβολές0 Σχόλια

Comments


bottom of page