Ο δήμαρχος Νισύρου πιστός στο σύμφωνο των δημάρχων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝΗ υπογραφή του συμφώνου των Δημάρχων έγινε σε ειδική τελετή την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, που διοργανώθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο ημερίδας που τέθηκε υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της ΠΕΔΑ, παρουσία του Επιτρόπου της ΕΕ, Eero Ailio, για την «Υποστήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τη μετάβαση προς την ανθρακική ουδετερότητα» από το C-Track 50 και το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων, με τη συμμετοχή 29 Δημάρχων από Δήμους όλης της χώρας.  Συντονιστής του C-Track 50 για την Ελλάδα, είναι το ΕΣΑΔ ΕΜΠ, μια διεπιστημονική μονάδα του τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι υπογράφοντες Δήμοι δεσμεύονται να αναλάβουν δράση, προκειμένου να υποστηρίξουν την υλοποίηση του στόχου της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.

Για να μετατρέψουν την πολιτική τους δέσμευση σε πρακτικά μέτρα και έργα, οι υπογράφοντες του Συμφώνου δεσμεύονται να υποβάλουν, εντός δύο ετών από την ημερομηνία της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΒΕΚ), επισημαίνοντας τις κύριες δράσεις που σκοπεύουν να αναλάβουν.

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει μια Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς για την παρακολούθηση των δράσεων μετριασμού και μια Εκτίμηση των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή.

Η στρατηγική προσαρμογής μπορεί είτε να είναι τμήμα του ΣΔΒΕΚ είτε να αναπτυχθεί και να ενσωματωθεί σε ένα ξεχωριστό έγγραφο σχεδιασμού. Αυτή η τολμηρή πολιτική δέσμευση σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακροπρόθεσμης διαδικασίας κατά την οποία οι πόλεις έχουν δεσμευτεί να συντάσσουν αναφορές κάθε δύο έτη για την πρόοδο της υλοποίησης των σχεδίων τους.


Στο πλαίσιο των μέτρων για την ενεργειακή μετάβαση και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ο Δήμος Νισύρου έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί έργα προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, η εγκατάσταση σωμάτων φωτισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας, η αντικατάσταση-ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού με την εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, το πρόγραμμα ανακύκλωσης, η προγραμματική σύμβαση με τα Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για την χρήση ΑΠΕ στην αφαλάτωση, το έργο ύδρευσης των οικισμών που θα σταματήσει τη χρήση πετρελαιοκίνητων οχημάτων στη μεταφορά νερού, κλπ.

0 views0 comments

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram