Νικόλαος Χαρίτος (1963-1964)

Στο τέλος της δεύτερης θητείας του ο Γεώργιος Γιαλούρης και συγκεκριμένα περί το 1963, παραιτήθηκε οικειοθελώς και ακολούθησε το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Αμερική, οπότε καθήκοντα Δημάρχου μέχρι το τέλος της δημαρχιακής περιόδου ανατέθηκαν στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο Νικολιό Χαρίτο. Έτσι, ο Νικόλαος Χαρίτος διτέλεσε Δήμαρχος Νισύρου μέχρι τις εκλογές του 1964.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Από τη Δημογεροντία στη Δημαρχία

‘Από τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας δημιουργήθηκε το διοικητικό όργανο της Δημογεροντίας για λόγους ανάγκης. Πρώτα για τον ίδιο τον κατακτητή, πού ήθελε να έχει μια υπεύθυνη αρχή ανάμεσα σ’ αυτόν κ

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram