top of page

Νίσυρος 27 – 11 – 2018. Δελτίο τύπου.

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ

Στο Στρασβούργο, καλεσμένος του Δημάρχου και της Προέδρου του Club του Στρασβούργου, προκειμένου να συμμετέχει στη 16η Συνάντηση του Δικτύου Πόλεων και Κοινοτήτων του Στρασβούργου στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Δημοκρατίαπου πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 18 – 23 Νοεμβρίου, βρέθηκε ο Δήμαρχος Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος. Η ομιλία του Δημάρχου είχε αναφορά στο θέμα της Ολοκληρωμένης  Αξιολόγησης Συστημάτων σε Μικρά Νησιά με στόχο μηδενικούς ρύπους και  μηδενικά απόβλητα.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τα Ελληνικά Νησιά αποτελούν ιδιαίτερη χαρακτηριστική περιφέρεια και έχουν ειδικά χαρακτηριστικά όπως: Μικρό μέγεθος (περιορισμένο πληθυσμό, μικρή έκταση, και περιορισμένους φυσικούς πόρους), είναι απομακρυσμένα και απομονωμένα. Ο Νησιωτικός χαρακτήρας επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή αγαθών και το κόστος ζωής, κυρίως λόγω της έλλειψης φυσικών πόρων. Τα Νησιά σε σύγκριση με την Ηπειρωτική Ελλάδα δεν μπορούν  να έχουν καλή προσβασιμότητα και το κόστος μεταφοράς είναι υψηλό. Για τα μικρά Νησιά η ελκυστικότητα και οι οικονομικές επιδόσεις βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο και η  ευπάθεια είναι υψηλότερη. Οι οικονομικές επιδόσεις των νησιών γενικά υστερούν αυτών της ΕΕ-27, λαμβάνοντας υπόψη τους περισσότερους από τους βασικούς δείκτες ανάπτυξης. Οι στόχοι της στρατηγικής της Λισσαβόνας της ΕΕ όπως το ποσοστό της απασχόλησης, η διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, οι δαπάνες στην έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών κλπ., σε καμμιά περίπτωση δεν έχουν επιτευχθεί στα νησιά. Το προτέρημα των νησιών μας είναι η ιδιαιτερότητα του καθενός από αυτά και το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά λόγω του Νησιωτικού χαρακτήρα τους, είναι η δυσκολία στις μεταφορές, η έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού, η πρόσβαση σε πηγές ενέργειας, η  επεξεργασία λυμάτων, η διαχείριση στερεών αποβλήτων και το υψηλό περιβαλλοντικό κόστος. Η νησιωτική πολιτική που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα στη Νίσυρο τον Δεκέβρη του 2016 άρχισε να εφαρμόζεται και τα αποτελέσματα είναι θετικά κυρίως με την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Απαιτείται ακόμη πολλή δουλειά. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τα νησιά μας να εφαρμοστεί μια πολιτική διασύνδεσης όλων των θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη, όπως ενέργεια, περιβάλλον, πόσιμο νερό, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση στερεών αποβλήτων. Είναι εφικτό και είναι τεχνικά εφαρμόσιμο. Στον τομέα της ενέργειας είναι αναγκαίο και ταυτόχρονα αποτελεί στόχο της πολιτικής της Ελλάδας και της ΕΕ η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά υπάρχει η δυνατότητα εξ’ ολοκλήρου χρήσης ΑΠΕ για την κάλυψη όλων των ενεργειακών αναγκών. Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία για το 2018 δείχνουν ότι το κόστος παραγωγής ενός κιλοβάτ ηλεκτρισμού με την χρήση ΑΠΕ  είναι χαμηλότερο από αυτό με την χρήση στερεών και υγρών καυσίμων υδρογονανθράκων. Η εφαρμογή της Μεσογειακής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (MSSD) θα οδηγήσει τα νησιά μας σε νέα τροχιά ανάπτυξης με καθαρό περιβάλλον και υψηλή κοινωνική συνοχή. Η Μεσογειακή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (MSSD) 2016-2025 παρέχει ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για την περιοχή της Μεσογείου που συνάδει με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης. Ψηφισμένη από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης COP 19 έχει ως στόχο την εναρμόνιση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων, την προσαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων στις περιφερειακές συνθήκες, την καθοδήγηση των εθνικών στρατηγικών για την αειφόρο ανάπτυξη και την τόνωση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων στην υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η στρατηγική αναμένεται επίσης να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των εργασιών των κυριότερων εθνικών και περιφερειακών φορέων, παρέχοντας ένα πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί από κοινού, οδηγώντας έτσι στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή της αειφόρου ανάπτυξης στη Μεσόγειο. Η Μεσογειακή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη έχει σημαντική συνιστώσα, την ανάπτυξη συνεργιών για τη βελτίωση της διαδικασίας εφαρμογής των παγκόσμιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα, της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, της Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας σε σχέση με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης και άλλα σχετικά περιφερειακά μέσα. Οι επτά αλληλεξαρτώμενοι τομείς προτεραιότητας δράσης και συνέργειας είναι ουσιώδεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών νησιών:

  1. Καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και της ζήτησης

  2. Βελτιωμένη ορθολογική χρήση της ενέργειας, αυξημένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετριασμό και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.

  3. Βιώσιμη κινητικότητα μέσω κατάλληλης διαχείρισης των μεταφορών

  4. Τον βιώσιμο τουρισμό ως κυρίαρχο οικονομικό τομέα

  5. Τη βιώσιμη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

  6. Τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και

  7. Tην αειφόρο διαχείριση της θάλασσας, τις παράκτιες περιοχές και τους θαλάσσιους πόρους.

3 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακολουθήστε από αύριο την Ακουλουθία των Χαιρετισμών και της Μεγάλης Εβδομάδας, σε ζωντανή μετάδοση από την Παναγία Ποταμίτισσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισυρίων www.nisyros.gr/live2

Comments


bottom of page