Νίσυρος 19-12-2017 / Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:

«Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου» CPV:70110000

Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.Α.Ε.),προκηρύσσουν ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης στο έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου (ώρα 12.00), στα γραφεία των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. ΑΕ, στη νήσο Νίσυρο του Νομού Δωδεκανήσων (ΤΚ 85303). Για τον σκοπό αυτό, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καλείται να εκδηλώσει ενδιαφέρον, υποβάλλοντας, εμπρόθεσμα, την προσφορά του με τα προβλεπόμενα στην παρούσα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

2 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022 ΣΤΗ ΝΙΣΥΡΟ Με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου, ο Δήμος Νισύρου στην συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 7/09/22, αποφάσισε (Α/Α:64/2022) ο

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr