Νίσυρος 19-12-2017 / Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:

«Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου» CPV:70110000

Οι Δημοτικές Τουριστικές Επιχειρήσεις Νισύρου (ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν.Α.Ε.),προκηρύσσουν ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης στο έργο: «Ανακαίνιση, επέκταση, αναβάθμιση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των Δημοτικών Λουτρών Νισύρου». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Μαρτίου (ώρα 12.00), στα γραφεία των ΔΗ.ΤΟΥΡ.Ε.Ν. ΑΕ, στη νήσο Νίσυρο του Νομού Δωδεκανήσων (ΤΚ 85303). Για τον σκοπό αυτό, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καλείται να εκδηλώσει ενδιαφέρον, υποβάλλοντας, εμπρόθεσμα, την προσφορά του με τα προβλεπόμενα στην παρούσα έγγραφα και λοιπά δικαιολογητικά.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

1 view

Recent Posts

See All

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΜΟΡΟΥ ΤΟΥ «ΖΩΣΙΜΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικόπεδο με κτίριο) στον οικισμό Μανδρά

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram