top of page

Νίσυρος 18 – 1 – 2019. Δελτίο τύπου.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά από πολυετή προσπάθεια, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι κατατέθηκαν στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις αρχές του Δεκεμβρίου 2018, η ολοκληρωμένη μελέτη της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, οι εγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα τεύχη δημοπράτησης του σπουδαίου και αναγκαίου για τη Νίσυρο έργου, τον καθαρισμό των υγρών αποβλήτων.

Μία διαδικασία που ξεκίνησε από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής, πλησιάζει στο τέλος της. Επειδή ο Δήμος Νισύρου στερείται τεχνικών υπηρεσιών επαφίεται  στις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να προχωρήσουν στη δημοπράτηση του έργου. Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού έχει την δυνατότητα επεξεργασίας 250 κυβικών μέτρων λυμάτων ανά ημέρα και κόστος του φθάνει στο 1.200.000 ευρώ με χρηματοδότηση που προέρχεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για έναν βιολογικό καθαρισμό εξαιρετικά μοναδικής τεχνολογίας, ανεπτυγμένης μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει δοκιμαστεί σε απαιτητικές εγκαταστάσεις στο εξωτερικό επί σειρά ετών.

Το κυρίως σύστημα επεξεργασίας, που φέρει το όνομα ZEOREACTOR, ενσωματώνει φυσικό ζεόλιθο σε δύο διαφράγματα, μέσα από τα οποία θα περνούν αναγκαστικά τα λύματα ενώ ταυτόχρονα υπόκεινται σε αερισμό πολλαπλών διευθύνσεων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την βέλτιστη επεξεργασία των λυμάτων, με σημαντικά μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα και επίσης σημαντικά μικρότερες ποσότητες παραπροϊόντων ιλύος σε σχέση με άλλα compact συστήματα. Το κυρίως σύστημα συνοδεύεται από σύστημα ενισχυμένης υπερδιήθησης UFX, το οποίο ουσιαστικά θα φιλτράρει το νερό που βγαίνει από το κυρίως σύστημα ώστε να απαλλάσσεται πλήρως από οποιονδήποτε ρύπο και να μπορεί να διατεθεί με ασφάλεια για απεριόριστη άρδευση και άλλες χρήσεις, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Παράλληλα θα εγκατασταθεί και ένα πρωτοποριακό σύστημα τριτοβάθμιας επεξεργασίας που θα επεξεργάζεται μέρος του νερού εκροής με μικροάλγη. Το σύστημα αυτό μπορεί να αποδώσει νερό που είναι καλύτερο ποιοτικά από αυτό των ποταμών και έχει μηδενικές σχεδόν απαιτήσεις σε ενέργεια, καθώς η κυρίως πηγή ενέργειας είναι ο ήλιος.

Τέλος, η επεξεργασία της λυματολάσπης θα γίνεται με σακόφιλτρα και στο τέλος της διαδικασίας θα μπορεί να αποδοθεί στους κατοίκους ως εδαφοβελτιωτικό, δηλαδή ως λίπασμα για τις οποιεσδήποτε καλλιέργειές τους.

Όλα τα συστήματα είναι εγκιβωτισμένα σε κοντέινερ, οπότε οι δεν θα υπάρχει καμία όχληση από οσμές. Επιπλέον, θα υπάρχει σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου, μέσω του οποίου θα έχουμε πλήρη εικόνα της λειτουργίας του από τα γραφεία του Δήμου.

Πρόκειται για ένα έργο πνοής για τον τόπο μας, καθώς όχι μόνο θα μας απαλλάξει από το πρόβλημα των λυμάτων που παράγουμε αλλά ταυτόχρονα θα μας δώσει την δυνατότητα να επαναχρησιμοποιήσουμε το νερό που αυτά περιέχουν σε καλλιέργειες ή όπου αλλού χρειαστεί.

Θερμά ευχαριστήρια σε όλους τους παράγοντες που ενεπλάκησαν σε αυτήν την προσπάθεια, υπηρεσιακούς και μη, καθώς η συμβολή τους ήταν κρίσιμη για την ευόδωση αυτής της προσπάθειας.

2 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακολουθήστε από αύριο την Ακουλουθία των Χαιρετισμών και της Μεγάλης Εβδομάδας, σε ζωντανή μετάδοση από την Παναγία Ποταμίτισσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισυρίων www.nisyros.gr/live2

Comments


bottom of page