top of page

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ    ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, νομίμως εκπροσωπούμενο από την   Πρύτανιν  καθηγήτρια κυρία Ισμήνη  Α. Κριάρη και ο Δήμoς Νισύρου,  νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο Νισύρου κύριο Χριστοφή Κορωναίο, στην πρυτανεία του Παντείου Πανεπιστημίου. Το μνημόνιο συνεργασίας στοχεύει στην προγραμματική συνεργασία τους σε θέματα και αντικείμενα κοινών ενδιαφερόντων  και σκοπών  σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει την λειτουργία και την αποστολή τους.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής συνεργασίας των συμβαλλόμενων φορέων προβλέπεται η ανάπτυξη δράσεων ιδίως στους παρακάτω τομείς:

1. Συνδιοργάνωση συμποσίων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών  σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  πάνω σε θέματα κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος και των δύο Μερών τα οποία θα συμβάλλουν στην ειδική επιμόρφωση αιρετών, στελεχών, υπαλλήλων του Δήμου με στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους Δημότες.

Συνεργασία σε αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄βαθμού, αφορούν στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες και μπορούν να υποστηριχθούν από τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα του Παντείου Πανεπιστημίου τόσο σε μεταπτυχιακό όσο και σε διδακτορικό επίπεδο.

Ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των μερών, για την ανάπτυξη και οργάνωση δράσεων οι οποίες συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πρόνοια και συνοχή και εν γένει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Παροχή υποστήριξης του Παντείου Πανεπιστημίου προς τον Δήμo Νισύρου  σε ζητήματα που αφορούν διοικητικές διαδικασίες, κοινωνικές έρευνες, ευρωπαϊκά θέματα κλπ. με επιμόρφωση-εκπαίδευση στελεχών του Δήμου.

2. Διοργάνωση σεμιναρίων με ενδεικτική θεματολογία:

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Σχολικού εκφοβισμού, Ενδοοικογενειακής βίας, Διοικητικού Δικαίου, Δικαίου ΕΕ, Δημοσιονομίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομίας.

Ειδικά θεματικά σεμινάρια για θέματα αιχμής όπως ενδεικτικά: ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, το δίκαιο,  η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, ζητήματα που αφορούν στους πρόσφυγες/μετανάστες κ.λ.π., επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, αντιμετώπιση κρίσεων, βέλτιστη διαχείριση του εργασιακού δυναμικού κ.λ.π.

3. Η δημόσια ανάδειξη και συνδυαστική αξιοποίηση από τους φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις υποδομές και τις εγκαταστάσεις των δύο μερών για προπτυχιακές,  μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, που θα αφορούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος των δύο μερών και θα προκύπτουν από την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας του Δήμου Νισύρου.

4. Οι χρήστες των Βιβλιοθηκών του Παντείου Πανεπιστημίου θα έχουν την δυνατότητα να επωφελούνται από τις εκπαιδευτικές δυνατότητες-εγκαταστάσεις του Δήμου Νισύρου και αντίστροφα.

5. Η δυνατότητα φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου να κάνουν πρακτική άσκηση στον  Δήμο Νισύρου.

6. Η ανάπτυξη δράσεων διάχυσης της πληροφορίας  των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

7. Οι κοινές δράσεις θα υλοποιούνται είτε με ιδίους πόρους των συμβαλλομένων είτε με εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους.

8. Για το συντονισμό των μεταξύ τους σχέσεων, την προετοιμασία και την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της συνεργασίας των συμβαλλομένων θα συσταθεί ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των μερών, η οποία θα επιλαμβάνεται της επίλυσης τυχόν αναδυομένων ζητημάτων και θα έχει την εποπτεία της οργάνωσης και υλοποίησης των δράσεων.

Ως πρώτη δράση προγραμματίζεται καλοκαιρινό σχολείο το φετινό καλοκαίρι.

3 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακολουθήστε από αύριο την Ακουλουθία των Χαιρετισμών και της Μεγάλης Εβδομάδας, σε ζωντανή μετάδοση από την Παναγία Ποταμίτισσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισυρίων www.nisyros.gr/live2

Comments


bottom of page