Μανώλης Κατσιματίδης

10 views

Recent Posts

See All

Από τη Δημογεροντία στη Δημαρχία

‘Από τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας δημιουργήθηκε το διοικητικό όργανο της Δημογεροντίας για λόγους ανάγκης. Πρώτα για τον ίδιο τον κατακτητή, πού ήθελε να έχει μια υπεύθυνη αρχή ανάμεσα σ’ αυτόν κ

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram