ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Δομή και ελάχιστο περιεχόμενο του Κανονισμού Καθαριότητας των ΟΤΑ Α΄ βαθμού_ΚΥΑ1197762429-
.
Download • 534KB

8 προβολές