top of page

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθ

Επιστολή με θεμά το προς συζήτηση  νομοσχέδιο απέστειλαν οι Δήμαρχοι Περιφερείας Νοτίου Αιγαίου

Προς :

Ιδιαίτερο Γραφείο Πρωθυπουργού 

Εξοχότατο κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης

Υπουργό  Περιβάλλοντος κ Ενέργειας

κ. Κωστή Χατζηδάκη

Υπουργό  Εργασίας 

κ. Ιωάννη Βρούτση 

Υφυπουργό Τουρισμού 

κ. Μάνο Κόνσολα

Υπουργείο Εσωτερικών

Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης  Αποβλήτων

κ. Μανώλη Γραφάκο

Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 

κ. Γεώργιο Χατζημάρκο

Πρόεδρο ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου 

κ. Αντώνη Καμπουράκη

Βουλευτές Κυκλάδων 

κ. Φίλλιπο Φόρτωμα

κα. Αικατερίνη Μονογυιού

κ. Νικόλαο Συρμαλένιο

Βουλευτές Δωδεκανήσου

κ. Βασίλειο Υψηλάντη

κα. Μίκα Ιατρίδη

κ. Ιωάννη Παππά

κ. Νεκτάριο Σαντορινιό

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»

Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη οικουμενική κρίση, όντας σε καθολικό υγειονομικό συναγερμό με απομόνωση, απαγορεύσεις, περιορισμούς, εν μέσω μιας πρωτόγνωρης κατάστασης όπου οι πολίτες δεν έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τα στοιχειώδη συνταγματικά τους δικαιώματα, να καλέσουν συνελεύσεις, να συνεδριάσουν τα συλλογικά τους όργανα, να καλέσουν δημοκρατικές συγκεντρώσεις.

Συνεπώς δεν δόθηκε χρόνος στις Δημοτικές Αρχές να μελετήσουν και να φέρουν προς συζήτηση το Σχέδιο Νόμου του θέματος στα Δημοτικά τους Συμβούλια, ούτως ώστε να υπάρξουν σχετικές αποφάσεις. Κατόπιν τούτων, για ένα ζήτημα μείζονος σημασίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Σε αντίθετη περίπτωση διακυβεύονται θεσμικά και Συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητές μας.

Επειδή ως Δήμοι έχουμε την υποχρέωση να φροντίσουμε για τη διατήρηση, την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος,

ζητάμε την απόσυρση του προς συζήτηση για τις 4 Μαΐου 2020 Νομοσχεδίου και την επαναφορά του μετά τη λήψη Αποφάσεων από τα κατά τόπους Δημοτικά Συμβούλια.

Ευελπιστούμε ότι η πρότασή μας θα γίνει αποδεκτή.

Σε αντίθετη περίπτωση και παρόλο που δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο να μελετήσουμε το Σχέδιο Νόμου και να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας, σας επισυνάπτουμε τα βασικά έστω σημεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Κοινοβούλιο και  αφορούν ζητήματα Αδειοδότησης Μονάδων Α.Π.Ε., Δασικών Χαρτών και Διαχείρισης Μονάδων Στερεών Αποβλήτων.

Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Όλοι αντιλαμβανόμαστε πως η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί στόχο ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η χρήση της παραγόμενης ενέργειας από τέτοιου είδους πηγές αποτελεί σημαντική συνιστώσα της δέσμης μέτρων που απαιτούνται για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Παράλληλα, η συνεισφορά των νησιών μας στην Ελληνική οικονομία πραγματοποιείται με εξαιρετικές επιδόσεις, διότι το προϊόν που προσφέρουν, φυσικό περιβάλλον, πολιτισμός, λαϊκή αρχιτεκτονική, είναι θελκτικό, είναι αγνό, είναι παρθένο,  είναι αυθεντικό. Όλα τα παραπάνω, στα νησιά μας βρίσκονται σε τέλεια αρμονία και ισορροπία, δημιουργώντας την τέλεια ανθρωπομετρική κλίμακα που έχουν υμνήσει καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες απ’ όλο τον κόσμο.

Αυτό το κομμάτι της χώρας μας προσπαθεί και η πολιτεία να προστατεύσει με αυστηρές νομοθετικές ρυθμίσεις για τη δόμηση, π.χ. για παράδειγμα η λειτουργία των αρχιτεκτονικών επιτροπών για την έγκριση των έργων, ιδιωτικών και δημόσιων, προκειμένου οι κατασκευές να είναι εναρμονισμένες με το περιβάλλον, να υπάρχει δηλαδή ισορροπία και μέτρο.

Η επικείμενη ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αιολικών πάρκων απειλεί τα νησιά με περιβαλλοντική, τουριστική και οικονομική καταστροφή, που θα σημαίνει δυστυχώς μείωση και κατακρήμνιση της οικονομικής τους ανάπτυξης που θα συμπαρασύρει και την  οικονομία της χώρας.

Η Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού,  οι συλλογικοί φορείς και οργανώσεις και οι τοπικές κοινωνίες των νησιών αντιδρούν σθεναρά στην προοπτική εγκατάστασης Αιολικών Πάρκων. Διαμαρτύρονται έντονα όχι όμως μηδενιστικά και απαξιωτικά, προτάσσοντας τη διατήρηση του φυσικού νησιωτικού τοπίου αναλλοίωτο.

Στηρίζουν την ανάγκη για στροφή στην καθαρή ενέργεια, στηρίζουν το καθαρό περιβάλλον, αλλά με κανόνες και οργάνωση.

Βασικός γνώμονας είναι η προστασία της ταυτότητας και της προσωπικότητας του κάθε νησιού με την λήψη ειδικών μέτρων προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός από αυτά, όπως η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων που θα προβλέπεται στα εναρμονισμένα με τη νομοθεσία τοπικά χωρικά σχέδια.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο πως στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο θα πρέπει να γίνει ειδική μνεία πως μέχρι την εκπόνηση και έγκριση επικαιροποιημένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων των Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναστέλλονται οι διαδικασίες αδειοδότησης και υλοποίησης εντός της περιφέρειάς τους των

Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και υβριδικών σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που δεν είναι εφοδιασμένα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, με εν ισχύ Άδεια Εγκατάστασης.

Εάν δυστυχώς γίνει το αντίθετο τότε η πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή θα είναι μη αναστρέψιμη.

Γεωθερμία Υψηλής Θερμοκρασίας

Σύμφωνα με το άρθρο  0 του ν. 4 42/201   Α   143) η διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου υψηλής θερμοκρασίας λήγει στο τέλος του 2020.

Ζητούμε να αποσυρθεί το άρθρο 10  που δίνει παράταση διάρκειας συμβάσεων μίσθωσης δικαιωμάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερμικού για πέντε (5) ακόμα έτη από την ημερομηνία λήξης τους.

Η εκμετάλλευση των  γεωθερμικών πεδίων υψηλής θερμοκρασίας στα νησιά μας θα προκαλέσει τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ταυτόχρονα θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων με την πρόκληση σεισμικών δονήσεων λόγω της διατάραξης των ισορροπιών στο εσωτερικό της γης.

Δασικοί Χάρτες

Πρώτον: Να ανακληθεί άμεσα το έγγραφο 276 9/11.0 .2018 του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το οποίο οδήγησε σε κατάρτιση δασικών χαρτών, που καταστρατήγησαν κάθε έννοια Συνταγματικής

Προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας.

Δεύτερον: Να αποκατασταθούν τα σημεία του  ΠΔ  2/2016, που οδηγούν σε υφαρπαγή και απαξίωση της, Συνταγματικά προστατευόμενης, ιδιωτικής περιουσίας και

Τρίτον: Να ανασταλούν οι ήδη αναρτημένοι δασικοί χάρτες και να αναμορφωθούν όλοι κατόπιν ενσωμάτωσης στο νέο Νομοσχέδιο των προτάσεών μας.

ΦοΔΣΑ

Με δεδομένο ότι  οι υφιστάμενοι ΦΟΔΣΑ δεν διαθέτουν μόνιμο ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό και ότι το 40-4 % των Νησιών του ΝΑ έχουν δρομολογημένα έργα επεξεργασίας, ταφής   Μονάδες Επεξεργασίας ή Κομποστοποίησης , και ΧΥΤΥ νέους ή επεκτάσεις) ενταγμένα ή προς ένταξη στο τρέχον ΕΣΠΑ με ημερομηνία ολοκλήρωσης  1/12/202 , διαφαίνεται ο κίνδυνος διακοπής της ωρίμανσης και υλοποίησης των εν λόγω έργων μέχρι ο διάδοχος Φορέας καταστεί επιχειρησιακά λειτουργικός. Για το λόγο αυτό προτείνουμε  να υπάρξει ρητή αναφορά ότι ο νέος Περιφερειακός

ΦΟΔΣΑ Νήσων θα πρέπει να αναλάβει αρμοδιότητα από 1.1.2021 και έπειτα  για τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων   επεξεργασίας, ταφής) της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2020-2027, ενώ για τα έργα (επεξεργασίας,  ταφής )  της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου που λήγει  1.12.202  οι αρμοδιότητες για την υλοποίηση  τους να παραμείνουν ως ισχύει σήμερα στους οικείους Δήμους και ΦΟΔΣΑ. Σε κάθε περίπτωση η ανάληψη αρμοδιοτήτων από το νέο Φορέα θα πρέπει να γίνει μόλις εκείνος καταστεί επιχειρησιακά πλήρως λειτουργικός γεγονός που θα καθοριστεί με διαπιστωτική πράξη της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας ΠΕΔ.

Επίσης, οι Ειδικοί Περιφερειακοί Διαβαθμιδικοί ΦΟΔΣΑ αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων “Την υγειονομική ταφή της περίπτωσης ζ΄ και τη λειτουργία χώρων της περίπτωσης η΄ του άρθρου 2 της Η.Π29407/  08/2002 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας  Β΄1 72) για τα αστικά απόβλητα, με δυνατότητα αποδοχής και λοιπών στερεών μη επικινδύνων, καθώς και επικινδύνων αποβλήτων” χωρίς να καθορίζεται με το σχέδιο Νόμου ο τρόπος χρηματοδότησης της εν λόγω υπηρεσίας.

Επιπλέον, να παρασχεθεί εναλλακτικά η δυνατότητα ώστε οι Δήμοι σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να συστήνουν εταιρείες (σύμφωνα και με το πρότυπο σύστασης αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για τους Δήμους που προβλέφθηκαν στο  Ν 4674 11/ /2020 ΦΕΚ   Α στα άρθρα 2,  και 4).

Εν κατακλείδι, παρακαλούμε πολύ όπως λάβετε υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΈΔΙΟ ΑΥΤΌ αλλά και ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΈΨΕΤΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣ.

Οι Δήμαρχοι

ΑΜΟΡΓΟΥ 

Ελευθέριος Καραΐσκος

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αναστάσιος Φαρούπος

ΚΕΑΣ

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

ΚΙΜΩΛΟΥ

Κωνσταντίνος Βεντούρης

ΚΥΘΝΟΥ

Σταμάτιος Γαρδέρης

ΜΗΛΟΥ

Εμμανουήλ  Μικέλης

ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

Δημήτριος Λιανός

ΠΑΡΟΥ

Μάρκος Κωβαίος

ΣΕΡΙΦΟΥ

Κωνσταντίνος Ρεβίνθης

ΣΙΦΝΟΥ

Μαρία Ναδάλη

ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Νικόλαος Λειβαδάρας

ΤΗΝΟΥ

Ιωάννης Σιώτος

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ

Ευθαλία Παπαδοπούλου

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ

Ευάγγελος Κόττορος

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Νικόλαος Κομηνέας  ΛΕΡΟΥ

Μιχάλης Κόλλιας

ΝΙΣΥΡΟΥ

Χριστοφής Κορωναίος

ΠΑΤΜΟΥ 

Ελευθέριος Πέντες

ΣΥΜΗΣ

Ελευθέριος Παπακαλοδούκας

ΤΗΛΟΥ

Μαρία Καμμά –Αλιφέρη

2 Προβολές0 Σχόλια

Comments


bottom of page