ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ


Με αυτά τα συστήματα λύνεται ένα μεγάλο πρόβλημα φωτισμού σε περιοχές μακριά από το δίκτυο ηλεκτρισμού και ταυτόχρονα εξοικονομούνται πόροι για τη σύνδεση με το δίκτυο. Το κόστος ηλεκτρικής κατανάλωσης είναι μηδαμινό όπως είναι και το κόστος συντήρησης. Ο Δήμος προχωρεί στην εγκατάσταση περισσότερων συστημάτων φωτισμού με χρήση ηλιακής ενέργειας που με την ταυτόχρονη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων οδηγούμαστε στην ελαχιστοποίηση των ρύπων στο περιβάλλον. Έχει ήδη ξεκινήσει η ολιστική μελέτη για τη μετατροπή της Νισύρου σε νησί μηδενικών ρύπων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το ΕΜΠ.

Ο Δήμος μας με σταθερά βήματα οδηγείται στη νέα εποχή.

3 views0 comments

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram