ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2021 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)»


7. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψ6ΝΕΩΚΜ-ΜΩΞ
.pdf
Download PDF • 1.11MB

6. ΤΕΥΧΟΣ 21PROC008966193
.pdf
Download PDF • 1.97MB

espd-request-v2
.pdf
Download PDF • 51KB

espd-request-v2
.zip
Download ZIP • 20KB

59 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς (του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργ

Πρόσκληση και κήρυξη έναρξης της διαδικασίας πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς (του άρθρου 120 του Ν.4412/2016 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr