ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται σε 129.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 30.960,00 €, ήτοι συνολικά 159.960,00 €.


Χρηματοδότηση σύμβασης:

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου (Π.Δ.Ε.Σ.Α.) και από ίδιους πόρους του Δήμου Νισύρου και θα βαρύνει τον με Κ.Α.: 20.7135.03 αντίστοιχα, σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα.

Αντικείμενο της σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια δύο (2) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με συμπίεση. Τα συστήματα αυτά θα εξυπηρετούν τις ανάγκες αποθήκευσης σε ορισμένα σημεία του Δήμου όπου υπάρχουν συστάδες με μεγάλο αριθμό κάδων που παρουσιάζουν μεγάλο όγκο και εκτεταμένη κατάληψη του οδοστρώματος.


ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
.zip
Download ZIP • 2.32MB

65 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΥΛΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8m3 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο

Ο Δήμαρχος Νισύρου έχει την τιμή και την χαρά να σας προσκαλέσει στην 6η Νισύρικη Αμφικτυονία που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022 και ώρα 7.30 μ.μ. στον προαύλειο χώρο του Δημοτικού

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr