ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικοπέδου) με προϋπάρχον κτίσμα στο Δήμο Νισύρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου για την αποθήκευση αναλώσιμων υλικών, εξοπλισμού καθαριότητας και εργαλείων.

Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση από 30 τ.μ. έως 40 τ.μ. και να βρίσκεται στην θέση «Ταύλα του Γυαλού» της περιοχής «Πιαούλι» στο Μανδράκι Νισύρου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, μέχρι Τετάρτη 16/06/2021.

Oι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και στη συνέχεια παραδίδονται στην επιτροπή η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου Νισύρου, αρμόδια υπάλληλος κα. Κετσέ Άννα, Διεύθυνση: Μανδράκι Νισύρου Τ.Κ. 85303, τηλέφωνα 2242360515 – 2242031303.

7ο
. Διακήρυξη Δημοπρασίας για την αγορά
Download ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ • 1.09MB

Recent Posts

See All

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στην Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ», εταιρεία που στους σκοπούς της είναι η προαγωγή της Υγείας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης των κατοίκων της Δωδεκανήσου, χρηματοδοτεί ιατρικές αποστολέ

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram