ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΜΟΡΟΥ ΤΟΥ «ΖΩΣΙΜΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικόπεδο με κτίριο) στον οικισμό Μανδράκι του Δήμου Νισύρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως επέκταση του χώρου που περιβάλλει και χρησιμοποιείται από το «Ζωσιμοπούλειο» Δημοτικό Θέατρο ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα χρήσης περισσότερων χώρων για την ικανοποίηση των αναγκών λειτουργίας του Δήμου. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι όμορο στο Ζωσιμοπούλειο Δημοτικό θέατρο, με εμβαδόν τουλάχιστον 250 τ.μ. με κτίσμα συνολικού εμβαδού τουλάχιστον 100 τ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, μέχρι Δευτέρα 20.12.2021. Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και στη συνέχεια παραδίδονται στην επιτροπή, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο του Δήμου Νισύρου, αρμόδια υπάλληλος κα. Μαργαρίτα Σαμαρά, Διεύθυνση: Μανδράκι Νισύρου Τ.Κ. 85303, τηλέφωνα 2242360518.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΞ06ΩΚΜ-ΘΓΓ
.pdf
Download PDF • 225KB

117 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους του Δήμου Νισύρου ότι αύριο Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί βολή ΠΒ στη θαλάσσια περιοχή ΒΔ Ν. Νισύρου από την Διεύθυνση Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Νισύρου.

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr