ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21PROC008663669
.pdf
Download PDF • 1.44MB
2-_SIG~1
.PDF
Download PDF • 705KB
6. espd-request-v2_signed
.pdf
Download PDF • 83KB
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Ε.Σ.Υ._signed
.pdf
Download PDF • 775KB
4-_SIG~1
.PDF
Download PDF • 510KB
7. ΜΕΛΕΤΗ_signed
.pdf
Download PDF • 599KB
8. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΤΒΘΩΚΜ-ΒΟΓ
.pdf
Download PDF • 626KB87 views0 comments

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram