Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ”

Αναρτήθηκε σήμερα 23 – 3 – 2018 η Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ”προϋπολογισμού  24.180,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/04/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου, στο Μανδράκι Νισύρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που έχεισυγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, με την υπ’ αριθ. 9/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ώρα προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 9.00΄ πρωινή της ημέρας αυτής.

Για να διαβάσετε τη σιακήρυξη, πατήστε εδώ.

0 views

Recent Posts

See All

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΜΟΡΟΥ ΤΟΥ «ΖΩΣΙΜΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικόπεδο με κτίριο) στον οικισμό Μανδρά

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram