top of page

Διαβούλευση για «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νισύρου»

ΘΕΜΑ:

«Δημόσια Διαβούλευση του Τεύχους της Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νισύρου».

Ο Δήμος Νισύρου ανακοινώνει ότι τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υλοποίηση του Υποέργου 1, της Πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νισύρου», συνολικού προϋπολογισμού 191.399,99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», 24/01/2023 Α.Π.: 163, ΑΔΑ: ΡΜΣΒ46ΜΠΥΓ – 2ΞΙ, Κωδικός Πρόσκλησης: 01, Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ: 241 (όπως τροποποιήθηκε με την αντίστοιχη υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: ΨΥΕ946ΜΠΥΓ-Ζ9Ι), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

Το τεύχος της διακήρυξης δύναται να τροποποιηθεί κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του τεύχους της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για την διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτηθούν οι υποβληθείσες παρατηρήσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων» και στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.nisyros.gr/)

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Διαβούλευσης.μοναδικός κωδικός της διαβούλευσης: 23DIAB000026511

15 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακολουθήστε από αύριο την Ακουλουθία των Χαιρετισμών και της Μεγάλης Εβδομάδας, σε ζωντανή μετάδοση από την Παναγία Ποταμίτισσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισυρίων www.nisyros.gr/live2

Comments


bottom of page