Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Ο Δήμος Νισύρου, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό 64.000,00 €(συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από τη κατηγορία Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ προϋπολογισμού 51.612,90 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Για να δείτε την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

1 Προβολή

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr