ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ενημερώθηκε: 26 Μαι 2021

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «IANOS», & «PRISMI PLUS» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ HORIZON 2020 & INTERREG EUROPE ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΠΕ (ΟΕ)
Download • 641KB30 προβολές