Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 18 στις 05/08/2021

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, κ.λπ.), για τον μήνα Αύγουστο, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα την 05.08.2021 ημέρα Πέμπτη και μεταξύ των ωρών 15:00 έως 20:00συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νισύρου σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπίας (fax), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5085/30.07.2021 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ειρήνης Καρούτσου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 69 N.3852/10, της αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.


Περισσότερα στο παρακάτω έγγραφο

91 2021 Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στα ΚΥΕ
.d
Download D • 38KB

99 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2022 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Προκηρύσσει ηλεκτρον

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους του Δήμου Νισύρου ότι αύριο Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί βολή ΠΒ στη θαλάσσια περιοχή ΒΔ Ν. Νισύρου από την Διεύθυνση Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Νισύρου.

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr