Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων

Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 18 στις 05/08/2021

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ, κ.λπ.), για τον μήνα Αύγουστο, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα την 05.08.2021 ημέρα Πέμπτη και μεταξύ των ωρών 15:00 έως 20:00συγκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νισύρου σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67, παρ. 51 και 167, παρ. 12 του ν. 3852/2010, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεομοιοτυπίας (fax), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5085/30.07.2021 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ειρήνης Καρούτσου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 69 N.3852/10, της αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.


Περισσότερα στο παρακάτω έγγραφο

91 2021 Έγκριση χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων στα ΚΥΕ
.d
Download D • 38KB

81 views0 comments

Recent Posts

See All

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στην Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ», εταιρεία που στους σκοπούς της είναι η προαγωγή της Υγείας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης των κατοίκων της Δωδεκανήσου, χρηματοδοτεί ιατρικές αποστολέ

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram