Άδεια παραχώρησης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων 2020.

Άδεια παραχώρησης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων 2020.

Σύμφωνα με κατατεθείσα τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού «Ειδικές μορφές τουρισμού και διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη», δίνεται η δυνατότητα επέκτασης, ατελώς, έως και 100% του κοινοχρήστου χώρου που αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα, εφόσον αυτό είναι δυνατόν και υπό την προϋπόθεση της εξασφάλισης ακώλυτης διέλευσης των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Για τις περιπτώσεις των καταστημάτων που δεν είναι εφικτή η παραχώρηση επί πλέον χώρου  δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να μειώνουν τα τέλη έως και σε ποσοστό 50%.

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την ενοικίαση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου, καθώς και για την παραχώρηση – ατελώς – πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εκτάκτως το 2020, να προσκομίσουν στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου (αρμόδια υπάλληλος Ασ. Μπίλη) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου.

  2. Τυχόν τροποποιήσεις της άδειας λειτουργίας για τις οποίες δεν έχει ενημερωθεί η υπηρεσία μας.

  3. Δημοτική ενημερότητα (η βεβαίωση χορηγείται από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου).

Οι ανωτέρω αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, προκειμένου στη συνέχεια να προωθηθούν για έλεγχο και έκδοση απόφασης Δημάρχου ή Οικονομικής Επιτροπής, κατά περίπτωση, για την παραχώρηση του χώρου.

Ο Δήμαρχος

Κορωναίος Ι. Χριστοφής

3 views

Recent Posts

See All

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΜΟΡΟΥ ΤΟΥ «ΖΩΣΙΜΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικόπεδο με κτίριο) στον οικισμό Μανδρά

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram