Τηλέφωνα των Υπηρεσιών και των Επιχειρήσεων του Δήμου

Γραφείο Δημάρχου 2242360501

Γραμματεία Δημάρχου και Ανταπ. ΟΑΕΔ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ  

 • τηλ: 2242360521

 • fax: 2242031330

ΔΙΟΙΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΕΡΓΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ    

 • τηλ: 2242360512

 • fax: 2242031330

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΤΑΜΕΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ  

 • τηλ: 2242360519

 • fax: 2242049535

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 

 • τηλ: 2242360500

ΚΕΠ

ΔΗΤΟΥΡΕΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ

 • τηλ: 2242031011, 2242031012, 2242360514

 • fax: 2242031621

ΛΟΥΤΡΑ

 • τηλ: 2242031284, 2242360514

ΔΗΚΕΝ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

 • τηλ: 2242031395

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

 • Facebook
 • Instagram