"Ship timetables"

diagoras

www.bluestarferries.gr

Nisos PATMOS

From Piraeus to Νisyros

(1 - 11 - 2018 until 4 - 2 - 2019)

Thursday 15:00 (arrival to Nisyros at 04:10 a.m. on Friday)

Piraeus – Leipsoi - Kalymnos – Kos – Nisyros(04:10 FRI) – Tilos –Symi - Rodos - Kastellorizo

Saturday 17:00 (arrival to Nisyros at 07:20 a.m. on Monday)

Piraeus – Astypalea – Kalymnos– Kos – Nisyros(07:20 SUN) – Tilos – Symi - Rodos – Kastellorizo

 

From Nisyros to Piraeus

(1 - 11 - 2018 until 4 - 2 - 2019)

Monday 20:25 (Arrival to Piraeus on Tuesday 10:40 a.m.)

Kastellorizo - Rodos - Tilos - Nisyros – Kos – Kalymnos – Astypalea - Piraeus

Friday 20:05 (Arrival to Piraeus on Saturday 13:10)

Kastellorizο - Rodos - Symi - Tilos - Nisyros – Kos– Kalymnos - Leipsoi - Piraeus

 

DODEKseaways 

DODEKANISOS EXPRESS (Catamaran)

TΡΙΤΗ

 • 8:30 Rodos - 9:45 Xalki - 10:30 Tilos - 11:20  Nisyros - 12:10 - Kos- 12:50 Kalymnos
 • 14:00 Kalymnos - 14:35 Kos - 15:30  Nisyros – 16:15 Tilos – 17:00 Xalki- 18:20 Rodos

ΠΕΜΠΤΗ

 • 8:30 Rodos - 9:45 Xalki - 10:30 Tilos - 11:20  Nisyros - 12:10 - Kos- 12:50 Kalymnos
 • 14:00 Kalymnos - 14:35 Kos - 15:30  Nisyros – 16:15 Tilos – 17:00 Xalki- 18:20 Rodos

 

To see the full timetable of DODEKANISOS EXPRESS, press here.

 

 spiliani

PANAGIA SPILIANI

(until 15 - 11 - 2018)


MONDAY

 • 07:30 Nisyros – 09:30 Kos
 • 14:30 Kos – 16:30 Nisyros

TUESDAY

 • 07:30 Nisyros – 09:30 Kos
 • 14:30 Kos – 16:30 Nisyros

WENDSDAY

 • 07:00 Nisyros – 07:50 Kardamena
 • 14:30 Kardamena – 15:20 Nisyros

THURSDAY

 • 07:30 Nisyros – 09:30 Kos
 • 14:30 Kos – 16:30 Nisyros

FRIDAY

 • 07:30 Nisyros – 08:20 Kardamena
 • 10:00 Kardamena – 10:50 Nisyros
 • 17:00 Nisyros - 17:50 Kardamena
 • 19:00 Kardamena - 19:50 Nisyros

SATURDAY

 • 08:30 Nisyros – 10:30 Kos
 • 14:30 Kos – 16:30 Nisyros

SUNDAY

 • 15:00 Nisyros – 15:50 Kardamena
 • 16:30 Kardamena – 17:20 Nisyros